E Kool
Tunniplaan
Eksamikeskus
Tunniplaan muudatused
Innove

Lõpuaktused

on .

                      9.CE klasside lõpuaktus on 19.juunil kell 15.00 kooli aulas.

                      9.AB klasside lõpuaktus on 20.juunil kell 14.00 kooli aulas.

Toitlustamine

on .

toitlustamine

Toitlustamine mais 2017. a:

       esimene toitlustamine on tasuta 1.-9. klasside õpilastele;

       teine toitlustamine on tasuline. 18 päeva x 0,78 € = 14,04 €.

(Lõunat ei söö 26.-31.05.2017.a)

Raha maksta ülekandega kuni 25.aprillini 2017.a Kohtla-Järve Maleva Põhikooli a/a EE701010552010854001 ja sularahas tuua kuni 25.aprillini 2017.a. Kes maksab ülekandega, palume kindlasti märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass ning kuu.

Kui makstakse hilisema kuupäevaga, siis raamatupidamine tagastab raha. Kui õpilane haigestub, tuleb sellest teatada klassijuhatajale või e-mailile  kjugsookla@gmail.com hommikul kella 9-ni, siis toimub lõunatoidult mahaarvestamine alates 2. päevast.

kp

tagasikooli

hitsa

koolielu