E Kool
Tunniplaan
Eksamikeskus
Tunniplaan muudatused
Innove

Toitlustamine

on .

toitlustamine

Toitlustamine märtsis 2017. a:

       esimene toitlustamine on tasuta 1.-9. klasside õpilastele;

       teine toitlustamine on tasuline. 16 päeva x 0,78 € = 12,48 €.

(Lõunat ei söö 17.03.-24.03. - Koolivaheaeg ja 08.03.2017.a)

Raha maksta ülekandega kuni 25.veebruarini 2017.a Kohtla-Järve Maleva Põhikooli a/a EE701010552010854001 ja sularahas tuua kuni 25.veebruarini 2017.a. Kes maksab ülekandega, palume kindlasti märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass ning kuu.

Kui makstakse hilisema kuupäevaga, siis raamatupidamine tagastab raha. Kui õpilane haigestub, tuleb sellest teatada klassijuhatajale või e-mailile  kjugsookla@gmail.com hommikul kella 9-ni, siis toimub lõunatoidult mahaarvestamine alates 2. päevast.

kp

tagasikooli

hitsa

koolielu