Toitlustamine

toitlustamine

Toitlustamine novembris 2017. a:

       esimene toitlustamine on tasuta 1.-9. klasside õpilastele;

       teine toitlustamine on tasuline. 22 päeva x 0,78 € = 17,16 €.  

Raha maksta ülekandega kuni 25.oktoobrini 2017.a Kohtla-Järve Maleva Põhikooli a/a EE701010552010854001 ja sularahas tuua kuni 25.oktoobrini 2017.a. Kes maksab ülekandega, palume kindlasti märkida õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass ning kuu.

Kui õpilane haigestub, tuleb sellest teatada klassijuhatajale või e-mailile  malevapksookla@gmail.com hommikul kella 9-ni, siis toimub teisest toitlustamisest mahaarvestamine alates 2. päevast.